Az 1974 – ben alakult Etyeki Műhely vezetője Csókos Varga Györgyi festőművész volt. Szerves része volt a tevékenyégnek az ősi szövéstechnikák kutatása, azok átadása a fiataloknak. A kísérleti munkában sokan kaptak egy életre szóló útmutatást.

Györgyi néni 1992 – ben bekövetkezett haláláig hatalmas ismeretanyagot rendszerezett publikációiban, könyveiben, – megírta a szövés – fonás történetét, hazai hagyományait és multikulturális vonatkozásait.

Vezérfonala volt a „Tárgyi anyanyelvünk” gondolat az Etyeki Szövőműhely tevékenységének.

A műhely munkájához szervesen kapcsolódott a szövőeszközök gyűjtése, azok másolása, vagy újragondolása egy XX. századi funkció szerint.
Mi is ezeket használtuk, készültek szép szövőszék másolatok, de újfajta szövőszéktípusok is.

Az eszközök alakultak az új igényekhez, készültek karmantyúfák bábszövéshez, lapp szövőfák, ágas vetőfák…

A régi műhely munkájának folytatásaként szeretnénk a Tárgyi anyanyelvünk gondolatot újból élővé tenni. A szakmai program a mindennapokra helyezné a hangsúlyt, ahol egy szövőeszköz lehetőséget ad egy használati tárgy elkészítésére. A szövés – fonáshoz az ismeretek ezer szála köthető, utal az ember ősi tapasztalataira, évezredes tudására és szükségletére.

A Pinceműhely –Fonó régi álmunk, ahol a tudás, a tapasztalat és a játékos tanulás a felnőttek számára egy új önkifejezésiformát ad.